Κανονική Ποιότητα ήχου 128kbps AAC+

Μεσαία ποιότητα ήχου 192kbps Mp3

Υψηλή Ποιότητα ήχου 256kbps Ogg Vorbis

Κανονική ποιότητα ήχου 128kbps AAC+

Μεσαία ποιότητα ήχου 192kbps mp3
Υψηλή ποιότητα ήχου 256kbps Ogg Vorbis