Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε την αφιέρωση σου!

Κατέβασε πρώτα την ένταση του ηχείου σου.
Εκφωνήστε, ακουστέ, στείλτε

Allow access to your microphone

Click "Allow" in the permission dialog. It usually appears under the address bar in the upper left side of the window. We respect your privacy.

Microphone access error

It seems your microphone is disabled in the browser settings. Please go to your browser settings and enable access to your microphone.

Μίλα τώρα

00:00

Canvas not available.

Reset recording

Are you sure you want to start a new recording? Your current recording will be deleted.

Oops, something went wrong

Error occurred during uploading your audio. Please click the Retry button to try again.

Στείλε το μου

Σευχαριστώ