Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
9:00-12:00NON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSIC
12:00-16:00NON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSIC
16:00-18:00NON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSIC
18:00-22:00NON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSICNON STOP MUSIC
22:00-24:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

ΩΡΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00NON STOP MUSIC
20:00-22:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00NON STOP MUSIC
20:00-22:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00NON STOP MUSIC
20:00-22:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00NON STOP MUSIC
20:00-22:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00NON STOP MUSIC
20:00-22:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00NON STOP MUSIC
20:00-22:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00NON STOP MUSIC
20:00-22:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00NON STOP MUSIC