Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
9:00-12:00 NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC
12:00-16:00 NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC
16:00-18:00 NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC
18:00-22:00 NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC NON STOP MUSIC
22:00-24:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

ΩΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00 NON STOP MUSIC
20:00-22:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00 NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00 NON STOP MUSIC
20:00-22:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00 NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00 NON STOP MUSIC
20:00-22:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00 NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00 NON STOP MUSIC
20:00-22:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00 NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00 NON STOP MUSIC
20:00-22:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00 NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00 NON STOP MUSIC
20:00-22:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00 NON STOP MUSIC
ΩΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
9:00-20:00 NON STOP MUSIC
20:00-22:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
22:00-24:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-09:00 NON STOP MUSIC